Austin-Sparks.net

Andlig Mognad

av T. Austin-Sparks


Första publicerad i "A Witness and A Testimony", 1938-1939, Vol. 16-2 - 17-3. Originaltitel: "Spiritual Maturity". (Översatt av Lars Widerberg)

I enlighet med T. Austin-Sparks önskan om att det som mottagits fritt och för intet skulle förmedlas på samma sätt är hans texter inte belagda med copyright. Vi ber er att följa Sparks önskan när ni delar med er av texterna, gör det utan avgifter eller kostnad, utan ändringar eller copyright.