Austin-Sparks.net

Roada luptei

de T. Austin-Sparks

”Din prada luată la război, pentru întreţinerea Casei Domnului.” (1 Cron.26:27). Altă traducere spune puțin diferit: ”Din lupte și din prada de luptă au dat pentru repararea Casei Domnului”.


Nu vom pune așa mult accentul pe lupte, ci pe cuvântul care aici este tradus cu ”a repara”. Cuvântul înseamnă: a întări, a consolida, a întregi. Există și lupte care se dau pentru Clădirea în sine – știm ceva despre acest fel de luptă – dar aici lupta nu are de-a face cu Clădirea originală. Când Casa este terminată, ea are nevoie de întreținere, are nevoie ca splendoarea originală să fie menținută ca la început, să fie păstrată; trebuie să existe o întreținere după gândul lui Dumnezeu de la început. Iar dacă acest cuvânt va fi folosit în sensul: a repara, a menține, a conserva, a întări, a consolida, atunci această lucrare continuă după terminarea Casei. Se pare că acești oameni nu puteau să vadă Casa deteriorându-se. Cred că acolo găsim sensul întregului verset. ”Din lupte și din prada de luptă” sau dacă preferați: ”Din prada câștigată din lupte au dat pentru întreținerea Casei Domnului”.


Lupta îngăduită de Suveranitatea Divină

Cred că mesajul de-aici este foarte clar. Se află la suprafață! Înțelepciunea Divină ÎNGĂDUIE lupta în mod suveran, ea este o cale pentru ca lucrurile să fie păstrate rezistente, curate și sănătoase. Luptele par să fie necesare pentru curățirea a ceea ce Domnul caută să obțină. În opinia divină, luptele sunt esențiale pentru întreținere. Noi nu privim mereu lucrurile așa, căci într-adevăr este foarte greu să privești astfel luptele cumplite în care sunt azvârliți atât de des copiii Domnului fie individual, fie colectiv. Știm și noi ceva despre lupte. Nu trebuie să vă mai spun că aceste lupte există cu adevărat. Știm că ele cresc în intensitate și uneori depășesc puterea noastră de a răbda. Acea ”pauză” care există între luptele pe care le ducem pare să fie prea mică. Ele sunt trecute la plural: ”Din luptele...” Voi și eu știm destule lucruri despre lupte, despre luptele spirituale adevărate, despre acele lupte când vine vrăjmașul asemenea unui potop, asemenea unei furii de tiran, când efortul său constant este doar de a ne zdrobi și nimici. Adesea, întrebarea noastră este de ce îngăduie Domnul așa ceva? Abia dacă am scăpat de-o luptă și dăm de alta și, fără-ndoială că Domnul le îngăduie. Sunt îngăduite pentru că anumite lucruri trebuie limitate și îndreptate în viața noastră, dar în ansamblu, Domnul îngăduie ca copiii Săi să cunoască lupta și apăsarea într-o măsură mare; iar atunci când întrebăm pentru ce, acest scurt pasaj ne va da cel puțin o parte din răspuns. Când cercetăm rădăcina lucrurilor, putem vedea foarte clar că orice creștere, orice păstrare, orice întreținere s-a produs în urma unor experiențe dintre cele mai profunde din viața noastră.

Cât a avut de câștigat Biserica prin luptă, prin încercare, prin apăsare și prin adversitate! Dacă această clădire ar fi o casă în sens literal, în jurul căreia să ne plimbăm la sfârșitul zilelor noastre, ar trebui să fim în stare să vedem destul de multe înăuntrul ei! Ce am vedea acolo ar fi lucruri legate de o anumită experiență, de o anumită luptă sau încercare din viața noastră și am spune: ”Acel lucru l-am obținut prin acea situație, acesta este rezultatul din acea perioadă grea pe care am îndurat-o.” Așa stau lucrurile și din punct de vedere spiritual. Chiar acum putem vedea în viața noastră ceva asemănător și așa va fi și la sfârșit. Dacă ne folosim imaginația, rămâne valabil că la sfârșit, Domnul ne va lua și ne va arăta întreaga Sa lucrare și va spune: ”Vezi acest lucru? Vezi acel lucru? Îți amintești prin ce ai trecut? Iată rezultatul acelei încercări, iată valoarea, iată ce folos a ieșit de-acolo. Totul a contribuit la structura Casei, la Casa lui Dumnezeu măreață și veșnică. Totul a fost câștigat prin lupte. Prada ce ai luat-o din luptă a contribuit la zidirea Casei, ea a restaurat o parte din pierderea slavei, purității, plinătății de la început. Prada a ajutat să nu se deterioreze Casa.” Domnul v-a trecut pe-aici și din acele situații El a făcut rost de ceea ce era necesar consolidării Casei care era amenințată.

Vrăjmașul folosit ca instrument al lui Dumnezeu

Nu vom lăsa imaginația să ne poarte prea departe, dar am putea cere vrăjmașului să privească la rezultatele atacurilor sale violente asupra noastră - nu spre satisfacția lui. Privește la ce ai făcut! Ai vrut să distrugi, dar a ieșit chiar contrar. Înseamnă deci, că atunci când Domnul știe că există pericolul unui eșec sau pierderi, când este nevoie de întărire, de reparație, de restaurare, când vede că lucrurile slăbesc, se destramă, va permite El vrăjmașului să-și facă apariția și să-l lase să ne atace? La așa ceva se referă? Așa se pare. Puteți găsi mai multe referiri în Noul Testament în privința aceasta. Veți vedea că lupta nu se dădea doar pentru siguranța Casei, pentru zidirea bisericilor și a Bisericii. Și foarte adesea, după ce Domnul punea bazele unei biserici, sfinții din ea treceau prin lupte mari și puteți vedea că doar în felul acela lucrurile erau păstrate integre. Nu poți păstra lucrurile Domnului curate, integre doar printr-o simplă doctrină. Mulți cred că dacă au doctrina corectă, prin ea, suntem obligați să păstrăm lucrurile curate potrivit gândului original al lui Dumnezeu. Dar lucrurile nu merg așa. Nu înseamnă că doctrina este o chestiune de puțină însemnătate, desigur ea trebuie să fie integră și corectă, dar este nevoie de mult mai mult decât de o doctrină corectă pentru a păstra lucrurile în direcția bună. Nu veți putea păstra lucrurile cum trebuie pe calea spirituală așa cum le vrea Dumnezeu doar având o tehnică perfectă și o învățătură corectă. Acestea se păstrează proaspete și vii doar cînd sunt trecute prin foc, doar când cunoaștem lupta care se dă în privința lor. Fiecare frântură de adevăr primită, dacă este viu când îl primim, ne va conduce la luptă și va fi încercat în luptă. Acel adevăr nu va avea valoare atâta timp cât nu s-a dat o luptă pentru el. Luați în stăpânire orice poziție la care vă cheamă Domnul și, dacă o veți lua în stăpânire alături de El, veți trece prin încercări iar la sfârșitul luptei va rezulta un element nou, datorită motivului pentru care v-ați luptat. Ați luat atitudine: da, dar încă nu ați obținut CU ADEVĂRAT acea poziție la care ați fost chemați, valoarea ei adevărată nu a fost deocamdată dovedită. Nu ați ajuns la semnificația ei deplină până nu ați înfruntat o luptă chinuitoare în ce o privește. Vrăjmașul vă atacă. Iar voi spuneți: unde este la lucru Suveranitatea Divină? Vrăjmașul face ce vrea? Nu, el nu poate face ce vrea. Domnul a îngăduit atacul, știind prea bine că acționând astfel, voi veți obține ca și rezultat ceva ce n-ați fi obținut altfel dacă ați fi acceptat acea poziție într-un mod mecanic. Nu trebuie s-o accepți în mod tehnic, ci spiritual. Luptele vor produce un element nou. Nu credeți că acela este înțelesul cuvintelor apostolului: ”suntem mai mult decât biruitori...” (Rom.8:37)? Domnul nu îngăduie luptele în viața noastră doar pentru a învăța ce este biruința: te lupți de dragul de a câștiga. A fi mai mult decât biruitori înseamnă că lupta trebuie să producă un element care vă ridică din locul unde ați stat mai-nainte, este o întreținere a poziției voastre, din lupta voastră reiese pradă. Nu doar că ați înfrânt vrăjmașul, ci ați luat de la el ceva ce are o mare valoare.

Aceasta ne conduce la un alt gând. Deține vrăjmașul lucruri care sunt de valoare în ochii Domnului? Poate el să ofere valori care sunt din Dumnezeu care se pot procura doar prin astfel de lupte? Ei bine, este adevărat; el deține multe, foarte multe lucruri care i-au fost luate dar care pot înfrumuseța Casa Domnului și pot întări ceea ce vrăjmașul a vrut să distrugă.

Ei bine, doar din lupte și de pe câmpul de luptă se obțin acele valori care sunt dedicate reparației, întăririi, menținerii, păstrării curate și sănătoase a Casei Domnului! Trebuie să căutăm acest har ca atunci când trecem prin luptă pentru a intra în posesia vreunei poziții la care El ne-a chemat, în ascultare de El, atunci când mergem pe calea pe care Domnul a croit-o pentru noi și atunci când ne simțim aruncați în vâltoarea unei lupte cumplite să ne amintim că pe această cale pe care mergem nu există pierdere. Este un element nou, este pradă luată din luptă, lupta va oferi ceva Casei Domnului. Doar dacă am crede și am accepta în această lumină apăsarea și încercarea care ne lovesc viețile! Domnul să ne dea tărie ca să privim lupta prin credință și să credem cu adevărat că lupta va produce ceva ce nu am mai avut înainte, ceva foarte scump în ochii Domnului.


Publicat mai întâi în revista ”Un martor și o mărturie”, ian-feb.1947


Top

Conform dorinţelor lui T. Austin-Sparks că ce s-a primit gratuit sa fie dat gratuit, scrierile lui nu deţin drept de copyright. De aceea, vă rugăm ca în cazul în care le împărtăşiţi cu altii, să-i respectaţi dorinţele şi să le oferiţi gratuit - fără modificări, fără plată şi fără copyright.