Austin-Sparks.net

Biserica – cetatea cerească

de T. Austin-Sparks

Biserica este Ierusalimul ceresc, al cărui Ziditor și Arhitect este Dumnezeu. Dumnezeu Își zidește acum Ierusalimul ceresc, îl zidește cu material ceresc, adică constituirea și construcția Bisericii trebuie să fie în întregime cerească, și tot ce se folosește la zidire (adică, sfinții) trebuie să aibă o natură cerească pentru a deveni Cetatea cerească. De aceea, marele Arhitect și Ziditor se ocupă de sfinți pentru a-i face în întregime cerești în constituția lor.

Istoria Bisericii este o istorie tristă a căderilor repetate de lângă Dumnezeu și alipirea de resursele omenești, de căile firești, de metodele pământești; rezultatele au fost mereu aceleași: compromisul, încurcătura, rușinea.

Biserica reprezintă concentrația trăsăturilor lui Cristos. Cristos este Țara Promisiunii noastre. Biserica este expresia concentrată a lui Cristos; sau se vrea a fi! Și nu este greu să vedem că această trăsătură a lui Cristos – caracterul ceresc – este foarte evidentă. O întâlniți pretutindeni unde Îl întâlniți pe Domnul Isus. Cât de des El vorbește despre Sine ca venind din cer, aparținând cerului și totul în viața Lui fiind ceresc. Trăsătura măreață a lui Cristos care guvernează este caracterul Său ceresc.

Caracterul ceresc este un factor extraordinar în viața copiilor Domnului. Caracterul ceresc care înseamnă spiritualitate, ascensiune sau înălțare și credință este un factor extraordinar. Înseamnă a fi pe un alt teren decât pe terenul lumii acesteia, terenul omului. O, de și-ar menține Biserica poziția până la capăt! Ce tragedii îngrozitoare au rezultat în urma coborârii ei pe un teren mai jos!

Cel care caută cu adevărat să umble cu Domnul – să trăiască în Duhul – înțelege prea bine, pe lângă cuvintele tehnice folosite, ce înseamnă înălțarea sau ascensiunea spirituală. Dați-mi voie să vă spun în felul următor: știți voi ce înseamnă să duceți o luptă în mod constant pentru a vă menține poziția din punct de vedere spiritual? Știți voi ce înseamnă ca totul să vă apese și să încerce să vă înece? Totul încearcă să vă înece duhul! Odată ce duhul vostru este înecat, iar voi ați ajuns robi ai împrejurărilor, ai sentimentelor, ai aparențelor, ai simțămintelor sau ai oricărui alt lucru, sunteți învinși, sunteți zdrobiți, sunteți nefolositori – mărturia voastră s-a dus.

Biserica este chemată să trăiască în locurile cerești în Cristos Isus. Acesta este un alt fel de a spune că viața aceasta trebuie să fie o înălțare spirituală – o ascensiune spirituală – în vreme ce Domnul, Arhitectul caută să ne învețe în fiecare zi cum să tratăm și cum să ne menținem ascensiunea; există multe prilejuri în fiecare zi de a învăța această lecție. De o sută de ori într-o zi putem să ne scufundăm într-atâtea lucruri dacă renunțăm la poziția cerească, dacă luăm lucrurile așa cum sunt ele, dacă spunem: ”O, ei bine, iată ce lucru mi-a mai intersectat calea și azi!” sau ”Ia te uită și la această situație!” și am rămâne acolo. Este foarte ușor să fim doborâți, dar Domnul ne cheamă zi de zi, mereu și mereu în cursul fiecărei zile să refuzăm să fim doborâți. El ne îndeamnă să ne ținem strâns de El – de Duhul Lui – să fim întăriți cu putere în omul din lăuntru, așa încât să nu cădem, ci să ne menținem ascensiunea spirituală. Aceasta înseamnă înălțarea Bisericii, a tuturor membrilor ei.

Domnul este foarte gelos pentru latura cerească a lucrurilor, dar, o, cum caută vrăjmașul – prin intermediul activităților lumești – să dea năvală asupra timpului nostru pentru lucrurile Domnului. Vrăjmașul este mult prea dornic să lege într-atât oamenii cu probleme încât ei să nu mai aibă timp sau putere pentru a medita la lucrurile cerești. Orice om de afaceri vă va spune - și presupun că oricine vă poate spune acest lucru, cu excepția celor care stau degeaba – că responsabilitățile sunt atât de presante, încât a-ți face timp pentru lucrurile cerești este doar o chestiune ce necesită un efort suprem.

Cum vor fi înfrânte aceste forțe care și-au câștigat poziția motivând lipsa de spiritualitate și lipsa caracterului ceresc al Bisericii? Cum va fi nimicit diavolul? Cu siguranță că doar printr-o Biserică cerească, printr-o Bisrică care a fost complet separată de această lume, de toate căile și metodele ei, care este unită într-un duh, care este o forță spirituală măreață sub călăuzirea Duhului Sfânt.

Dacă acest lucru se aplică în general, el se aplică și individual. Pentru a avea putere spirituală asupra oricărui teren al vrăjmașului, aceasta necesită detașare spirituală de lume, o umblare apropiată cu Dumnezeu și o viață cerească – o viață care se trăiește cu Cristos în locurile cerești. Domnul să pună pe inimile noastre, de dragul puterii spirituale pentru slava Sa, importanța extraordinară a părtășiei cerești cu El de zi cu zi.

Mai 1935


Top

Conform dorinţelor lui T. Austin-Sparks că ce s-a primit gratuit sa fie dat gratuit, scrierile lui nu deţin drept de copyright. De aceea, vă rugăm ca în cazul în care le împărtăşiţi cu altii, să-i respectaţi dorinţele şi să le oferiţi gratuit - fără modificări, fără plată şi fără copyright.