Austin-Sparks.net

”Cum putem să știm calea într-acolo?”

de T. Austin-Sparks

"Doamne", I-a zis Toma, "nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într-acolo?” (Ioan 14:5)

Capitolul în care apar cuvintele de mai sus este un capitol al întrebărilor. Încurcătura mintală domina în rândul ucenicilor. Li se spun lucruri ciudate; lucruri care reprezintă total opusul ideilor lor adânc înrădăcinate; lucruri care le răstoarnă pe invers lumea așteptărilor lor. Dezamăgirea, disperarea, deziluzia și durerea fac tot posibilul să-i afunde. ”Nu știm”. ”Cum putem să știm?” ”Arată-ne”. ”Ce reprezintă toate aceste lucruri?” Acestea sunt unele din exclamațiile lor tulburătoare. Dar acestea sunt doar câteva din multele întrebări care sunt acoperite de răspunsul cuprinzător. Într-adevăr, o viață viitoare întreagă este îmbrățișată de răspunsul Domnului la aceste întrebări.

1.Mai întâi, El arată clar că răspunsul la întrebările lor nu este, în primă instanță, o problemă de învățătură, de doctrină, de adevăruri sau de tradiții, ci unirea cu o Persoană divină; ”Eu sunt”; ”Cel care M-a văzut, L-a văzut...” O unire vie cu Cristos aduce răspunsul la toate întrebările. Aceasta este afirmația unei realități; iar noi ne vom bălăci în mlaștina noastră mintală, ne vom afunda din ce în ce mai mult, până vom ajunge să cunoaștem printr-o legătură vie, prin nașterea din nou spirituală, acea Persoană atotcuprinzătoare.

2.Următorul lucru al răspunsului este că Calea se află în interior. ”Vin la voi”. ”Eu în voi.” Nu este o problemă de principii și de sisteme legale, impuse din afară; ci este vorba despre Cineva care locuiește în lăuntrul nostru, care este puterea acestei Căi. Calea, întrebările: cum și de ce, toate primesc răspuns de la Calea Vieții, Calea Adevărul, Cel care guvernează în lăuntru și care ne face să CUNOAȘTEM. Aceasta nu este conștiința. Conștiința spune lucruri diferite oamenilor diferiți. Pentru conștiința cuiva un lucru poate fi greșit; pentru a altuia, lucrul respectiv nu prezintă nici o problemă (vedeți 1 Cor. 10:23-33). Dar Cristos în lăuntrul nostru va spune același lucru tuturor și totul devine o chestiune de ascultare față de El. Aceasta ne poate elibera de robia și tirania unei conștiințe imperfect iluminate și instruite și de toate fricile și sărăcia ce îi urmează.

3.Cum vom cunoaște care este gândul lui Dumnezeu în privina binelui și răului? Răspunsul este: ”Eu sunt Viața” (v.6). ”Vă las pacea Mea; vă dau pacea Mea” (v.27). Pe scurt, știm ce este bine și ce este rău, prin viața și pacea din lăuntrul nostru sau prin opusul lor. Când ne aflăm în voia lui Dumnezeu, când El și-a câștigat locul în dreptul voinței nostre, avem un simțământ de viață și de pace. Când există luptă între voia noastră și a Lui, între căile noastre, între sufletele noastre și Dumnezeu, există neliniște și moarte lăuntrică. În Ioan 14, Domnul vorbește de ziua Duhului care va veni (în care noi trăim) și spune: ”El va fi în voi”. Duhul mărturisește în noi despre voia lui Dumnezeu prin viață. Noi Îl CUNOAȘTEM pe Dumnezeu și pe Cristos în termeni ai naturii lor: viața; iar unde domină viața, acolo este pacea.

4.Apoi urmează schimbarea de la nivelul minții la inimă. O legătură de inimă, ca de exemplu: legătura dragostei, nu una la nivel mintal, este cheia cunoașterii spirituale. Dragostea pentru Cristos deschide ușa pentru ca El să ni Se reveleze și să Se dea pe Sine.

5.Locul credinței. Versetele 1, 10, 11, 12. De fapt, Domnul spune: ”Dacă ai încredere în Mine, ai încredere în Duhul Meu din lăuntrul tău și voi avea Eu grijă ca să ajungi unde vreau Eu s-ajungi: ”Eu sunt Calea”. Voi avea Eu grijă ca să ajungi să cunoști tot ce este necesar pentru împlinirea planurilor Tatălui Meu: ”Eu sunt adevărul”. Voi avea Eu grijă să nu cazi, ci să biruiești: ”Eu sunt viața” și ”Deoarece Eu trăiesc și voi veți trăi”.

Din: ”Această slujire” - Mesaje rostite la Honor Oak – volumul 3


Top

Conform dorinţelor lui T. Austin-Sparks că ce s-a primit gratuit sa fie dat gratuit, scrierile lui nu deţin drept de copyright. De aceea, vă rugăm ca în cazul în care le împărtăşiţi cu altii, să-i respectaţi dorinţele şi să le oferiţi gratuit - fără modificări, fără plată şi fără copyright.