Austin-Sparks.net

Paralizia indisciplinei spirituale

de T. Austin-Sparks

Observând maladiile care s-au abătut asupra copiilor lui Dumnezeu și care au condus la oprirea lucrării Lui, am băgat de seamă că încălcarea poruncii divine a fost cauza necazului. Dacă este adevărat că, în veacul acesta Dumnezeu nu doar mântuiește oameni, ci constituie un ”Trup” și zidește o ”Casă” cu fiecare om mântuit, atunci, poziția corectă a fiecăruia este vitală pentru o funcționare desăvârșită și pentru o rânduială cerească.

Există o rânduială și o poziție pe care o ocupă fiecare mădular. Nu este datoria noastră și accentuăm acest lucru, nu este datoria noastră să punem pe cineva la locul lui, nici să îi arătăm care îi este este poziția. Aceea este lucrarea Duhului Sfânt. Ceea ce spunem este că fiecare mădular are locul lui, al ei, iar Dumnezeu cunoaște care este acela. În suveranitatea Duhului Sfânt, fiecare mădular trebuie să ajungă în acel loc. Dacă eșuează, dacă nu ajunge să-și cunoască locul de drept, dacă ajunge într-un loc greșit, el eșuează în slujba lui esențială și deranjează eficiența Trupului.

”Dumnezeu a stabilit.” Articulația este esențială în trup. ”Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Cristos ” (Efes. 4:7). ”Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat” (Rom 12:6).

Nu puține sunt exemplele dislocării și abaterii în Scriptură:
1.Datan și Abiram și ceata lor
2.Aron și Miriam
3.Neascultarea lui Saul față de Samuel
4.Uzia care a mers prea departe luând locul preotului

Pavel are multe de spus în privința rânduielii din Biserică, nu doar poziția personală este importantă, ci și factorii și elementele de relaționare. Acțiunea independentă este la fel de periculoasă ca și dislocarea, ea jefuiește protecția, acoperirea și lasă totul expus forțelor vrăjmașe.

Există o rânduială cerească, un sistem spiritual, iar legăturile și slujirea credincioșilor trebuie făcute prin intermediul principiilor spirituale, ele trebuie să reflecte rânduiala cerească.

Ceea ce Pavel spune despre locul femeii în slujire, despre legăturile dintre sfinți pot fi înțelese și apreciate doar în această lumină.

Când cineva este chemat de Dumnezeu la lucrarea unui evanghelist, iar el își asumă rolul de învățător sau invers; sau când cineva își asumă acest rol fără a primi acordul divin, el se află într-o slujire frânată ba chiar mai mult, va ajunge într-o confuzie serioasă. Oamenii și lucrurile (care de altfel ocupă o poziție vitală în planul divin), dacă ajung în locuri greșite, li se retrage ungerea divină. Aceasta se vede foarte clar, iar cei care nu au discernământ spiritual, concluzionează spunând că lucrul sau persoana respectivă nu face parte din planul divin, în consecință, trebuie excluși. De aici rezultă așa de multă confuzie și pagubă.

Fără îndoială, în vremurile Noului Testament, recunoașterea naturii corporative a Bisericii și a rugăciunii, care a urmat botezului fiecăruia care a mărturisit identificarea sa cu Cristos, reprezintă consacrarea inițială a acestei poziții, a adevărului în privința articulației, a ajustării și a funcționării laolaltă. Duhul Sfânt a venit și de atunci încolo a preluat conducerea, iar dezordinile produse s-au făcut împotriva Lui. În aceste câteva rânduri am încercuit un câmp al adevărului foarte important și larg și insistăm să ne rugăm pentru cercetarea Cuvântului tot mai adânc. Metoda Duhului Sfânt este de a ne pecetlui și de a merge călăuziți de El, nu de capriciile noastre, de alegerile noastre, de aptitudinile noastre, de predilecțiile noastre sau de ambițiile noastre.

August 1928


Top

Conform dorinţelor lui T. Austin-Sparks că ce s-a primit gratuit sa fie dat gratuit, scrierile lui nu deţin drept de copyright. De aceea, vă rugăm ca în cazul în care le împărtăşiţi cu altii, să-i respectaţi dorinţele şi să le oferiţi gratuit - fără modificări, fără plată şi fără copyright.