Austin-Sparks.net

Bogățiile nepătrunse ale lui Cristos

de T. Austin-Sparks

Capitolul 2 - Duhul harului


”O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui!” (Rom 11: 33)

”Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos” (Efes 3: 8)

Cu ajutorul Domnului, începem din nou cu ”bogățiile nepătrunse ale lui Cristos.” Am luat seama la cuvântul ”bogății” care este legat de mai multe lucruri în Noul Testament. Am început meditația noastră cu: ”bogățiile nepătrunse”. Am vorbit puțin despre caracterul fundamental al harului. Am vorbit despre faptele harului și faptele legii. Apoi am privit la lucrarea de har a lui Dumnezeu pentru om. După terminarea ei, Dumnezeu a chemat omul și i-a dat-o drept moștenire. Acesta este harul lui Dumnezeu.
Acum, timp de câteva minute să privim la acțiunea liberă a Duhului Sfânt, a Duhului harului. Știți nu-i așa, că Duhul Sfânt este numit și Duhul harului? (Evrei 10:29). Ce înseamnă că Duhul Sfânt este Duhul harului? Pur și simplu înseamnă că Duhul Sfânt este Duhul care vine de la Dumnezeu și ne este dat gratuit prin credință. Din nou, este vorba de harul lui Dumnezeu. Noi nu vom câștiga sau merita vreodată Duhul Sfânt. El este dat gratuit ca răspuns al credinței. Deși pare că repetăm lucrurile și că dezvoltăm ideea în amănunt, aș vrea să ne gândim la acest lucru: Duhul Sfânt este dat gratuit ca și Duhul harului. El este Cel care ne aduce de la Dumnezeu tot ce cuprinde harul. Dacă avem Duhul Sfânt, dacă El locuiește în noi, avem prin El, chiar prin Persoana și Prezența Lui tot ce înseamnă harul divin. El este Duhul harului.
Alături de El, avem acțiunea liberă a lui Dumnezeu. Biblia începe într-un mod foarte simplu, atât de simplu că abia observăm ce se întâmplă. Este un lucru scris, consemnat, pe care-l citim și abia dacă îl recunoștem, abia dacă îl luăm în seamă: ”Și pământul era pustiu și gol; și întuneric era peste suprafața adâncului. Și Duhul lui Dumnezeu Se mișca peste suprafața apelor”, și continuăm să citim. Ce exista în acea stare a lucrurilor, pentru a merita Prezența și acțiunea Duhului Sfânt? Inițiativa a fost în întregime a Duhului lui Dumnezeu în cazul acelei situații complet contrare Lui. Totuși, această mișcare a Duhului a fost un lucru foarte activ, energic, cu un scop anume. Într-un cuvânt, Duhul Lui Dumnezeu care Se mișca pe deasupra acelei stări a lucrurilor era prezența lui Dumnezeu care voia să schimbe întreaga situație, El voia să o schimbe. Aceasta s-a și întâmplat! Pur și simplu El a vrut să schimbe lucrurile. Așadar a luat lucrurile în mâinile Sale și după cum vedem, acolo nu doar că nu existau merite, ci existau atâtea defecte! Nu știm, dar a existat o presupunere, o bănuială, poate o bănuială corectă, cum că, acea stare a lucrurilor se datora unei judecăți care domnea asupra creației, dar la care nu vom medita acum. Cu toate acestea, exista o stare absolut contrară gândului lui Dumnezeu, iar acea stare a lucrurilor nu se putea ajuta de la sine. A fost nevoie de acțiunea liberă a Duhului Sfânt, de inițiativa și acțiunea liberă, voluntară, nemeritată a Duhului lui Dumnezeu pentru a aduce un nou început.
Dragi prieteni, voi și eu ne-am aflat într-o asemenea stare; și credem că există mulțimi de oameni în această stare. Când am crezut, am fost mântuiți, am fost născuți din nou, am devenit copii ai lui Dumnezeu care pot spune că sunt o creație nouă în Cristos. Și cum s-a întâmplat acest lucru? Am mers noi în cer pentru a-L ruga să vină jos? Am mers noi în adânc pentru a-L ruga să vină la suprafață? Am mers noi la marginile pământului pentru a-L găsi și pentru a-L convinge? Cu adevărat nu am făcut nimic din toate acestea. Suntem unde suntem și suntem ceea ce suntem în întregime datorită acțiunii harului. El a făcut-o! El a făcut totul! Noi nu am făcut nici un pas! Într-adevăr starea noastră era complet contrară gândului lui Dumnezeu și gândirii lui Dumnezeu și totuși, El a luat inițiativa și ne-a schimbat prin Duhul Lui. Observați, acesta este Duhul Harului, care ia lucrurile în mâna Sa pentru a le schimba, pentru a crea un început așa cum a intenționat Dumnezeu.
Toate acestea par foarte simple, nu-i așa? Dar există mult mai mult farmec în spatele lor decât suntem noi conștienți, căci mântuirea noastră a ajuns prea ieftină sau o tratăm ca și cum ni s-ar cuveni. Doar cei care știu cu adevărat ce ruină au fost, ce haos au fost, în ce întuneric s-au aflat, ce viață distrusă au avut, mai mult ca toți laolaltă – recunosc că mântuirea lor nu s-a produs prin eforturi proprii, ci a fost acțiunea liberă a Duhului Harului.
Prin urmare, Duhul Sfânt ni L-a adus pe Dumnezeu. El este Dumnezeu și S-a adus pe Sine nouă. Dar ce înseamnă aceasta? Cu alte cuvinte, care sunt bogățiile harului Său? Vom medita la ele în continuare și vom începe cu alte trei bogății, care ne sunt atât de familiare: Duhul puterii, Duhul înțelepciunii și Duhul vieții.

1. Duhul puterii

Mai întâi să începem cu Duhul Harului care vine la noi în Persoana lui Dumnezeu; El intră în viețile noastre ca Puterea lui Dumnezeu pentru a face tot ce dorește El. Știu, aceasta este o afirmație simplă, dar El a venit să împlinească acest lucru. Nimic din noi înșine nu participă la acea schimbare, după cum nimic din creația materială, naturală nu a luat parte la schimbarea ei. Este acesta un lucru prea obișnuit care nu mai trezește nici un răspuns în inimile noastre? Nu suntem noi din ce în ce mai conștienți că tot ce a fost împlinit sau tot ce se împlinește sau tot ce mai trebuie împlinit în viețile noastre necesită Puterea lui Dumnezeu? Și a fost nevoie de o putere extraordinară, de Puterea Măreață a lui Dumnezeu!
Mai există și altă putere la lucru? Este întunericul o putere? Este el o putere? Ei bine, poate ați trecut prin ceva experiențe care vă înlesnesc să răspundeți ”da” la acele întrebări. Știu că atunci când mergem prin această lume, acolo unde Domnul nu este nici cunoscut, nici recunoscut, nici acceptat și în aparență nedorit, vă dați seama că întunericul este o putere îngrozitoare: ”Întunericul acoperă pământul, şi negură mare popoarele”(Isaia 60 :2). Observați, oamenii sunt în întuneric și ce puteți face cu privire la acest lucru? Puteți vorbi, puteți face tot ce vă stă în putere, dar nu puteți frânge acest lucru întunecat, până când Duhul puterii, ca Duh al Luminii intră în acel loc, în acel suflet, în acea viață dominată de tărâmul întunericului! Este nevoie de Puterea lui Dumnezeu, deoarece întunericul este o putere îngrozitoare.
Dacă acest lucru este adevărat în această parte a lumii unde a existat atâta lumină și unde s-a rostit mult adevăr și unde a existat o tradiție creștină, mergeți atunci în cealaltă parte a lumii – mergeți în acele locuri întunecate ale păgânismului și nu trebuie decât să intrați într-o țară unde Evanghelia nu a atins acea parte a lumii și veți simți întunericul. Veți simți forța răului. Veți simți duhurile rele.
Poate că ați simțit întunericul chiar pe tărâmul sau în lumea creștină tradițională. Nu voi uita niciodată prima mea vizită la Roma, unde am vrut să văd diferite lucruri. Am mers la Colosseum pentru a vedea locul unde creștinii au fost aruncați în mijlocul leilor, apoi am mers la locul acesta, apoi la locul acela, iar apoi am mers într-una din cele mai cunoscute și renumite biserici din lume și, pur și simplu nu am putut sta înăuntru. La scurtă vreme a trebuit să ies afară. Mă simțeam bolnav din punct de vedere fizic, un simțământ al morții îngrozitoare pusese stăpânire pe mine fizic și am fost bucuros să ies afară din acel loc. Era o atmosferă a morții iar întunericul îți învăluia duhul. Dar, dacă acesta era adevărat acolo, pe acele meleaguri ”creștine”, mergeți în alte părți ale lumii și veți simți ce gros este întunericul. Este atât de puternic. Este un lucru îngrozitor.
Când Duhul lui Dumnezeu, ca Duh al Luminii a intrat în acest întuneric care domnea pe suprafața pământului, El a întâlnit o putere îngrozitoare, a avut de-a face cu o putere îngrozitoare și era nevoie de Puterea Infinită a lui Dumnezeu pentru a dărâma domnia întunericului. Era nevoie de Ordinul Divin: ”Să fie lumină!” – era nevoie de Cuvântul Puterii Sale! O, cât de mult doresc și strigă inimile noastre după ceva mai mult din cunoașterea Acelei Puteri a Cuvântului Său! Dacă și cel mai mic procent din toată vorbirea noastră ar avea Puterea Reală a lui Dumnezeu, atunci ceva s-ar întâmpla. Ar exista un Ordin, o faptă a lui Dumnezeu prin care ar vorbi. De aceea Domnul Isus este numit ”Cuvântul”, deoarece acolo unde ajunge El ceva se întâmplă. Da, ceva se întâmplă! Diavolul este expus ca și când Domnul ar fi de față iar duhul rău strigă: ”Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu” (Marcu 1:23-24). Iadul a simțit impactul Cuvântului! Oameni, oameni păcătoși au strigat astfel în Prezența Lui! Dar punctul central este că întunericul este o putere îngrozitoare.
Distrugerea omenirii noastre este un lucru îngrozitor de puternic. În fiecare zi, aproape în fiecare clipă a vieții noastre vedem destrămarea omenirii, distrugerea ei, dezordinea ei, dezintegrarea ei. Știm că omenirea noastră este un lucru care se destramă. Tot timpul ne străduim s-o culegem de pe jos, s-o zidim și s-o ținem să nu cadă. Știm că este o putere, există o putere îngrozitoare - dezordinea și haosul din noi înșine. Duhul lui Dumnezeu a venit de bună voie ca Duh al puterii pentru a avea de-a face cu ceea ce nici o altă putere din acest univers nu putea avea de-a face. El a venit să schimbe lucrurile. Și iată-ne aici în noua creație! Noi suntem lucrarea de care Se ocupă Duhul lui Dumnezeu. Și cu siguranță există mulți aici în această seară care ar fi ecoul cuvintelor apostolului: ”păziți de puterea lui Dumnezeu” (1Petru 1:5). Știți? Astăzi nu ați fi creștini, nu ați continua să mergeți cu Domnul, nu ați fi rămas credincioși Domnului dacă nu v-ar fi păzit puterea lui Dumnezeu. Într-o lume ca și aceasta există o putere extraordinară îndreptată împotriva a tot ce aparține Domnului.
Ei bine, acesta este Duhul Harului, El a venit să ia lucrurile în mâna Sa. Duhul Sfânt ca Duhul Harului este custodele Desăvârșirii Divine. Duhul Harului și-a asumat responsabilitatea pentru împlinirea Scopului lui Dumnezeu. O, slavă Domnului pentru acest lucru! Cunoscându-ne pe noi înșine și cunoscând forțele îngrozitoare care se găsesc în firea noastră; cunoscând lumea sau ceva din ea și forțele îngrozitoare care domnesc în această lume; și cunoscându-l pe diavol și ceva din ura sa malițioasă și împotrivirea sa față de ce este din Dumnezeu, față de tot ce este al lui Dumnezeu, cu siguranță că putem spune: ”Ei bine, singura noastră șansă este ca Dumnezeu Atotputernicul să intervină”. Acesta este Duhul harului care a venit să Se ocupe de planul lui Dumnezeu și să-l împlinească. Aceasta este acțiunea liberă a Duhului Sfânt.
Acum, dacă v-aș întreba ce cuprinde Ioan 16, mă întreb dacă ați ști ce răspuns să dați. Știți că Ioan 16 spune: ”Dar acum Mă duc la, dar acum Mă duc ... Mă vedeți acum, dar nu Mă veți mai vedea. Mă voi duce la Tatăl Meu... căci dacă nu Mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă voi duce, vi-L voi trimite.” Apoi continuă să spună ce va face Mângâietorul când va veni. Totul pare să fie atât de natural; totul se face fără nici un efort; totul reintră în normal. El va veni și va face cutare lucru și cutare lucru, va face tot ce are de făcut. Totul. Este drept ca El să vină: ”Vi-L voi trimite”. Și când citim Ioan 16, desigur cunoaștem cuprinsul Cuvântului, dar ne dăm noi seama că toate acestea sunt preluate de Duhul Sfânt? Cristos a inițiat totul, iar Duhul le duce la bun sfârșit! El va împlini lucrarea pentru care a venit. El este Duhul harului, iar harul este ceea ce face Dumnezeu fără a cere nimănui vreun merit sau vreo plată. Duhul Sfânt este Duhul harului, al puterii lui Dumnezeu și observați, acea putere este una din bogățiile Sale.
Trebuie să mergem la Biblie și să facem un studiu al cuvântului ”har”. Poate că dacă vă amintesc câte ceva va fi mai ușor să începeți studiul. N-ați observat că harul are multe aspecte în Noul Testament și unul din aspectele harului este că el este o energie? El este o putere. El este forța puterii din viețile noastre. ”Mi-a fost trimis un mesager al Satanei care să mă biciuiască”. Și deși acestea nu sunt cuvintele exacte ale apostolului, aceasta a vrut el să spună: ”Am strigat către Domnul ca să-mi ia această povară pentru că nu o mai puteam duce. Nu voi fi în stare să port această povară, nu voi ajunge la final; este prea grea, este mult prea mare. Mă va împiedica, îmi va ruina toată viața.” Și El mi-a spus: ”Harul Meu îți este de ajuns: căci puterea Mea este făcută desăvârșită în slăbiciune.” Harul este dat apostolului, în ciuda incapacității sale conștiente de a merge mai departe și de a-și împlini chemarea, de a duce pe umeri ce avea de dus. Reacția lui firească a fost: ”Pur și simplu nu pot. Dacă am această povară pur și simplu nu voi înainta. Doamne, îndepărteaz-o de la mine. I-am cerut de trei ori acest lucru. Doamne, ia-o. Doamne, nu mai pot, viața este insuportabilă. Dar El mi-a spus: ”Harul Meu îți este de ajuns”. Totul este posibil în prezența harului! Observați, harul este o putere. Este o energie a vieții. Poate că știm ceva despre har, dar nu în măsura în care ar trebui. De multe ori a trebuit să spunem: ”Dacă nu era harul lui Dumnezeu aș fi acționat total diferit. Dar harul lui Dumnezeu m-a salvat. Harul m-a păstrat. Harul m-a ținut.” Puterea lui Dumnezeu este Duhul harului. Și din acel loc încep bogățiile să se reverse.

2. Duhul înțelepciunii

Care este cel de-al doilea lucru? Ei bine, El este numit și Duhul înțelepciunii. Mai târziu vom discuta ceva mai mult despre înțelepciune. Dar pentru moment ce reprezintă ea? Ce este înțelepciunea? Înțelepciunea este mai mult decât cunoștință. Știți și voi, puteți avea destulă cunoștință și nici un pic de înțelepciune. Oamenii care au cel mai mare bagaj de cunoștințe au foarte puțină înțelepciune. Cu toată știința lor ei sunt cei mai nechibzuinți oameni. Ce este înțelepciunea? Înțelepciunea este: a știi cum să acționezi. Aceasta este o formulă simplă pentru înțelepciune. Dar mai trebuie spus un lucru legat de înțelepciune, din alt punct de vedere.
Cu mulți ani în urmă, îmi amintesc că am auzit sau am citit despre un mic incident al unei firme de ingineri căreia i se dăduse o anumită slujbă pe bază de contract, iar când lucrarea a fost terminată a fost emisă o factură mai mult sau mai puțin generală, dar care era destul de mare. Iar cei care trebuiau să achite factura au trimis-o înapoi și au spus: ”Vă rugăm să priviți la detaliile facturii și să ne explicați cum ați alcătuit-o”. Firma a trimis un răspuns: ”Costul materialelor atât, orele muncitorilor atâtea și alte câteva lucruri practice”. Dar când toate acele lucruri au fost adunate nu a rezultat suma respectivă. Ei au scris apoi dedesupt: diferența reprezintă ”a ști cum să rezolvi situația”.
A, da, este vorba de a ști cum se rezolvă situațiile! Vedeți ce rol mare a jucat înțelepciunea în acea afacere? Puteau să aibă materiale și puteau avea lucrători și toate celelalte lucruri, dar dacă nu știau cum să facă lucrarea, la ce bun toate acestea? N-ar fi reușit niciodată să o termine.
Înțelepciunea este a știi cum să rezolvi situațiile și iată-L aici pe Duhul harului. Harul știe cum să rezolve situațiile. Noi trebuie să învățăm foarte mult despre acest lucru. Da, harul știe cum să rezolve situațiile. Harul știe cum să se ocupe de probleme, cum să le trateze, cum să le soluționeze, cum să negocieze așa încât problemele să se transforme în situații pline de succes și biruință. Harul știe cum să se ocupe de oamenii împovărați și o! știe să aibă grijă de o mie de alte lucruri care necesită înțelepciune.
Sunt sigur că spun adevărul, voi și eu suntem aduși de multe ori în locul unde nu știm cum să acționăm, nu știm ce să facem. Pur și simplu nu știm, nu avem înțelepciunea necesară pentru situația respectivă. Poate chiar acum vă aflați într-o asemenea situație, așa după cum mă aflu și eu. Dar Duhul harului este Duhul înțelepciunii și El știe cum să acționeze. Am căpătat ceva experiență în urma căreia putem spune: ”Nu m-am gândit niciodată că se va soluționa așa, nu mi-am imaginat că se va rezolva astfel! Aceasta nu este decât calea Domnului! Doar Domnul a făcut una ca asta! Cum a lucrat El ! Nu mi-ar fi trecut niciodată prin minte așa ceva!” Și când vă gândiți la situația respectivă, nu găsiți o altă cale mai bună pentru soluționarea ei. Nu, bogățiile harului Său, sunt bogățiile înțelepciunii Sale.
Dacă voi și eu credem în harul lui Dumnezeu care ne-a fost adus prin Duhul înțelepciunii - și aproape că ezit să spun acest lucru căci nu mă implic doar pe mine, ci și pe voi – atunci nu trebuie niciodată să disperăm în nici o situație. El știe cum să Se ocupe de acea situație grea. El știe cum să ne scoată din acea încurcătură. El știe cum să rezolve acea problemă. Noi nu știm ce trebuie să facem, iar în prezența acelei situații grele, acelei probleme, strigăm după ajutor, iar ajutorul este atât de măreț și atât de adânc încât ne depășește complet. Așa se întâmplă în viața pe care o trăim aici, dar cu siguranță în veșnicie vom spune: ”O, Adâncul Înțelepciunii, cât de nepătrunse sunt judecățile Tale și cât de neînțelese sunt căile Tale.”

3. Duhul vieții

Duhul harului este Duhul puterii, Duhul harului este Duhul înțelepciunii, Duhul harului este Duhul vieții. Știți că El este numit Duhul vieții? ”Legea Duhului de viață în Cristos Isus ”(Rom.8:2). Ni se spune că Isus a fost înviat din morți, prin Duhul Veșnic - Duhul vieții (Evrei 9: 14) .
Nu trebuie să ne întoarcem la prima creație pentru analogia noastră, la acțiunea Duhului care Se mișca pe suprafața apelor și la viața care a rezultat în urma creației. În creația animată și în om există o altfel de viață. Acesta este rezultatul prezenței Duhului în noua creație. Din nou, nu este voba doar de un adevăr creștin, de o doctrină creștină. Darul vieții veșnice nu este doar unul din acele lucruri pe care le primim atunci când devenim creștini. Această Viață de Înviere este o rămânere continuă zi de zi în putere și cunoaștere. Este exprimată la toate timpurile vieții creștine și ale mântuirii: ”Am fost înviați împreună cu El pentru ca să umblăm în înnoirea vieții”. Acela este timpul trecut. Acum beneficiem de această viață așa încât viața lui Isus care a biruit moartea sa fie arătată și în trupul nostru muritor. Acesta este timpul prezent. El continuă în viitor, când revelația măreață a vieții va fi exprimată într-un mod desăvârșit, absolut și complet. Această Viață de Înviere nu este ceva ce s-a întâmplat doar atunci când am fost mântuiți. Ea este o Putere care lucrează continuu în noi. Poate ați auzit vorbindu-se mult de această putere și dețineți multe cunoștințe despre ea, dar acesta este Duhul harului.
O, slavă lui Dumnezeu pentru Puterea acestei Vieți Divine care se arată necontenit! Poate că ar fi trebuit să spun deja acest lucru, dar mie îmi pare că, cu cât înaintăm, cu atât mai profundă este viața aceasta, deoarece experimentăm tot mai mult moartea. Se pare că experiențele care ne duc tot mai jos ajung să fie tot mai adânci și tot mai mărețe și de aceea, Puterea Învierii Lui crește mereu. Este un lucru în care nădăjduim. Poate unii dintre voi vă simțiți pe fundul mlaștinii și poate spuneți: ”Ei bine, am ajuns la capăt!” Dar nu uitați că Învierea este o realitate. Nu este o teorie. Nu este doar o doctrină. Este o trăire vie, o experiență continuă. Și, dragi prieteni, marea revelație din Cuvântul lui Dumnezeu este că în cele din urmă datorită ei, vom rămâne în picioare și nu vom fi doborâți.
Știm cum se vor termina lucrurile, viața pe care o avem este o viață superioară. Totuși, din când în când deviem, dar ne vom îndrepta tot de atâtea ori de câte ori am deviat, căci, ca și copii ai Domnului mișcarea noastră finală este ascensiunea. Deși așa stau lucrurile în viața de aici, trebuie să căutăm să găsim Sursa Vieții. Căci unde a început viața, acolo se va sfârși. A început în Dumnezeu, se va sfârși în Dumnezeu. Acesta este Duhul harului și Duhul vieții.
Dragi prieteni, știu că am spus doar lucruri care vă sunt familiare. Dar uneori cele mai familiare lucruri, datorită familiarității lor, își pierd puterea și este bine să ne fie reamintite.
Am menționat aceste trei aspecte ale harului ca fiind bogății mărețe și esențiale ale harului, am văzut cât sunt de bogate. Ce vreau să spun mai departe cu voia Domnului, va dura mult mai mult decât am spus în această seară și ele ne vor duce cu adevărat în adânc.
Voi încheia aici și voi continua mai târziu, dar veți avea la ce să vă gândiți! Nădăjduiesc că veți lua seama la cuvintele Domnului. Plecând de aici, lăsați ca inimile și mințile voastre să fie ocupate cu cele auzite! Căci, dragi prieteni, noi suntem cei care avem de pierdut atât de mult dacă doar auzim, plecăm și nu facem nimic cu cele auzite. Toate sunt spre binele nostru, dar adevărata valoare va fi dacă, după această seară, ne vom aminti de aceste lucruri, vom merge cu ele înaintea Domnului și vom spune:
”O, Doamne, dacă ce s-a spus aici este adevărat, dacă acesta este adevărul, nădăjduiesc în Tine că vei face aceste lucruri o realitate în mine. Tu ai spus că Duhul puterii, Duhul înțelepciunii și Duhul vieții sunt trăsături ale harului Tău aduse prin Persoana Duhului Sfânt. Aceasta este învățătura Cuvântului lui Dumnezeu. Această învățătură nu trebuie să rămână pe paginile Scripturii. Trebuie să ajungă o realitate și în viața mea! Doamne, mă bizui pe Tine că vei face acest lucru real și mult mai mult decât atât, îl vei face real în mine”.

Conform dorinţelor lui T. Austin-Sparks că ce s-a primit gratuit sa fie dat gratuit, scrierile lui nu deţin drept de copyright. De aceea, vă rugăm ca în cazul în care le împărtăşiţi cu altii, să-i respectaţi dorinţele şi să le oferiţi gratuit - fără modificări, fără plată şi fără copyright.