Austin-Sparks.net

I Kristi Skola

av T. Austin-Sparks

Förord till den tredje och reviderade upplagan

Det prästerliga betjänande som denna lilla bok innehåller har formats utifrån Guds djupa och drastiska handlande med kärlet. Den bär inte med sig enbart lära, den förmedlar en erfarenhet. Endast de som tar sin relation till Gud på allvar kommer att lägga ner den energi och offra det som krävs för att läsa den. För dessa kommer följande två råd att vara till hjälp.

För det första, försök hålla i minnet att den språkliga form som upprätthålls hela boken igenom är talets form. Dessa stycken förmedlades på konferens, och läsaren behöver försöka ta sig lyssnarens attityd och ande. Den som talar har hela tiden ansikten att läsa framför sig och kan se när repetition, emfas och ytterligare klargöranden behövs. Detta förklarar en hel del av det som inte hör till den litterära produktionens karaktär. Detta ställer till en del besvär för läsaren men har samtidigt fördelar.

Sedan är mitt råd att inte läsa, att absolut inte läsa mycket åt gången. Nästan varje sida kräver eftertanke, och resultatet blir bara trötthet om man läser stora stycken utan att stilla sig för att tänka efter.

Bland alla de böcker som har sprungit fram ur denna källa anser jag att den här är den som går djupast till rötterna när det gäller vårt liv i Kristus med Gud.
Må han verka så att läsandet resulterar i en rikare förståelse av Kristus, av hans roll.

T. Austin-Sparks
London,
Juli 1964

I enlighet med T. Austin-Sparks önskan om att det som mottagits fritt och för intet skulle förmedlas på samma sätt är hans texter inte belagda med copyright. Vi ber er att följa Sparks önskan när ni delar med er av texterna, gör det utan avgifter eller kostnad, utan ändringar eller copyright.